Shitet Apartament ne Rezidencen e Banimit me te mire ne Shqiperi !!! 799 Euro/m2 21 Dhjetori, Rezidenca MAGNET

INXHINIERI, NDËRTIM DHE MENAXHIM PROJEKTESH

Kontakt është një nga kompanitë më të respektuara inxhinierike dhe për menaxhim projektesh si dhe një gurthemel inovacioni nË industri.

SË bashku me klientët tanë, ne realizojmë projekte shumë të rëndësishme – shfaqim arkitekturën bashkëkohore në Shqipëri – e cila jep progress të qëndrueshëm dhe zhvillon ekonominë e vendit.

QË nga viti 2000, kemi pËrfunduar rreth 70 projekte – disa prej të cilëve totalisht unikë. Ne jemi njË kompani e themeluar në punë të vazhdueshme dhe me përkushtim, besim dhe vlera në gjithçka që bëjmë.

EKSPERTIZA JONË
1. Konstruksion

Drejtimi parësor i Kontakt si biznes në terma fitimi dhe të punësuarish. Biznesi ynë realizon ndërtimin rezidencial, jo rezidencial si dhe atë civil.

2. Zhvillimi i rezidencave të banimit

Kontakt fillon, zhvillon dhe plotëson projektet rezicenciale fillimisht për klientin si individ.

3. Zhvillimi i pronësisë komerciale

Kontakt fillon, zhvillon dhe plotëson projekte komerciale, fillimisht zyra, hapësira për dyqane dhe ambjente të tjera.

4. Zhvillimi infrastrukturor

Kontakt zhvillon, investon si dhe menaxhon projekte të vogla të financuara për infrastrukturën, si rrugë dhe shkolla.

5. Sinjalistikë

Fusha jonë e ekspertizës është e përqëndruar gjithashtu në dizenjimin e sinjalstikës. Ne kontribojmë gjithashtu edhe në këtë sektor duke ndihmuar zhvillimin e infrastrukturës shqiptare duke lehtësuar procesin e transportit nëpër qytete dhe kryqëzime si dhe në lagjet më të vogla që lidhen me njëra – tjetrën.

6. Tregu Imobiliar

Kontakt kohët e fundit ka zhvilluar një departament të ri në fushën e marketingut dhe të shitjes imobiliare. Nëpërmjet një bashkëpunimi të fuqishëm me arkitektë, fotografë, dizenjues, shitës imobiliare ne jemi të aftë të komunikojmë mesazhin e kompanisë ne një rritëm shumë të shpejtë duke përdorur teknikat e Guerrilla Marketing

SIGURI, CILËSI DHE ETIKË
Kontakt është ndërtuar mbi vlera ekselence dhe integriteti të testuara në kohë. Kjo do të thotë të punosh mbi standartet e etikës më të larta dhe të kesh matës cilësinë në projekte. Vit pas viti ne konfirmohemi si kompania më e sigurt në tregun tonë.

Jemi të vendosur në përforcimin e progresit duke zhvilluar aftësitë lokale për të dhënë mundësi të qëndrueshme ekonomike dhe duke u dedikuar vullnetarisht në kohë dhe duke shprehur talentin ndaj komuniteteve ku punojmë.

“Jemi të vendosur të krijojmë progres duke zhvilluar aftësitë lokale për të dhënë mundësi ekonomike të qëndrueshme dhe duke ofruar kohën dhe talentin tonë ndaj komuniteteve ku punojmë."

Ndryshuar në 28 Korrik, 2016 Shpërndaje në:
Listuar në: 28 Korrik, 2016
Informacioni presupozohet i saktë, por i këshillojmë blerësit të verifikojnë të gjitha të dhënat.
Modifikuar për herë të fundit në: 28 Korrik, 2016